ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์เปิดเจรจาซื้อขายข้าว-มันสำปะหลัง คาดเกิดคำสั่งซื้อรวมกว่า 6.3 หมื่นลบ.


 


กระทรวงพาณิชย์เปิดเจรจาซื้อขายข้าว-มันสำปะหลังคาดเกิดคำสั่งซื้อรวมกว่า 6.3 หมื่นล้านบาทกระตุ้นยอดส่งออก พร้อมยกระดับราคาในประเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการเจรจาธุรกิจสินค้าข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์จากข้าว และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ระหว่างผู้นำเข้าต่างประเทศและผู้ประกอบการไทยว่า มีผู้ซื้อ ผู้นำเข้าเกือบ 300 ราย จาก 41 ประเทศทั่วโลก อาทิ ฮ่องกง จีน ประเทศในอาเซียน  ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอเมริกา อิหร่าน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย บังคลาเทศ  และอียิปต์ และมีผู้ประกอบการไทยกว่า 110 ราย เข้าร่วมการเจรจาจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้  เชื่อมั่นว่าจะช่วยเร่งระบายสินค้าเกษตรของไทยที่จะออกสู่ตลาดในปริมาณมากช่วงปลายปี และที่สำคัญจะช่วยผลักดันราคาในประเทศให้สูงขึ้นได้

 
 
“โครงการจับคู่ธุรกิจครั้งนี้จัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งผลักดันการค้าระหว่างประเทศของไทยในขยายลู่ทางการส่งออกสินค้าข้าวและมันสำปะหลังสู่ตลาดโลกให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ทั่วโลกเชิญผู้ซื้อตัวจริงซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิไทย ผลิตภัณฑ์ข้าว และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากตลาดที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อสูงเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และคาดว่าจะก่อให้เกิดคำสั่งซื้อปริมาณมากที่มีมูลค่ารวมสูงถึงกว่า 1,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือกว่า 6.3 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าการสั่งซื้อข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวประมาณ 806 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 28,200 ล้านบาท และมูลค่าการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอีกประมาณ 1,005 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 35,180 ล้านบาท” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว
 
 

ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีการลงนามความตกลง MOU ถึง 5 ฉบับ ประกอบด้วยการลงนาม MOU สั่งซื้อสินค้าข้าวจำนวน 4 ฉบับ และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจำนวน 1 ฉบับ โดยการลงนามสั่งซื้อสินค้าข้าว เป็นการสั่งซื้อสินค้ารายการใหม่ของผู้นำเข้ารายใหม่จากฮ่องกง ได้แก่ การลงนามสั่งซื้อข้าวหอมมะลิระหว่างบริษัท ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (CEC International Holding Limited) ซึ่งเป็นเจ้าของซุปเปอร์มาร์เก็ต 759 สโตร์ มีสาขาในฮ่องกงกว่า 250 แห่ง กับบริษัท สยามไดมอนด์ เอ็กซปอร์ต ไรซ์ จำกัด โดยจะลงนามสั่งซื้อข้าวหอมมะลิจำนวน 10,000 ตัน
 
 

ฉบับที่สองเป็นการลงนามสั่งซื้อข้าวกาบา ระหว่างบริษัท กุย ฟัท หยุน (Kui Fat Yuen Limited) ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิรายสำคัญของฮ่องกงมากว่า 60 ปี กับบริษัท บางซื่อเจียเม้ง ไรซ์มิลส์ จำกัด โดยจะสั่งซื้อข้าวกาบาจากไทยจำนวน 100 ตันเพื่อขยายตลาดลูกค้ากลุ่มรักสุขภาพ
 
 

MOU ฉบับที่สามเป็นการลงนามสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่และผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวรวม 600 ตัน ระหว่างบริษัท ดา ชอง ฮอง (Dah Chong Hong Limited) ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวรายใหญ่อันดับ 2 ของฮ่องกง กับบริษัท ไรซ์แลนด์ ฟู้ดส์ จำกัด เพื่อนำเข้าข้าวไรซ์เบอร์รี่เข้าไปจำหน่ายยังซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารในฮ่องกงเพิ่มมากขึ้น และฉบับที่สี่เป็นการลงนามสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่จำนวน 400 ตัน ระหว่างบริษัท ควอง ซัน ฮอง (Kwong Sun Hong Limited) กับบริษัท ไทยสแตนดาร์ดไร้ส์ จำกัด โดยบริษัท ควอง ซัน ฮอง เป็นผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิไทยเพื่อเจาะตลาดระดับบนมากว่า 50 ปี และสนใจสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่เพิ่มขึ้นเพื่อเจาะตลาดกลุ่มนี้
 

ส่วนการลงนามความตกลง MOU เพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เป็นการลงนามระหว่างบริษัท ฟู ไหล ชุน กรุ๊ป (Fu Lai Chun Group) ซึ่งเป็นผู้นำเข้ามันสำปะหลังเส้นรายใหญ่และเป็นผู้ผลิตเอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลของจีน กับบริษัท พีอาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด โดยจะลงนามสั่งซื้อมันสำปะหลังเส้นเป็นจำนวนถึง 8 แสนตัน มูลค่าประมาณ 156 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สินค้าข้าวและมันสำปะหลังเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ มีมูลค่าส่งออกเป็นลำดับต้นๆ ของสินค้าเกษตรทั้งหมดที่ไทยส่งออก ในปี 2559 ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 6.85 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 3,085 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.4 ตลาดหลักได้แก่ เบนิน จีน สหรัฐอเมริกา โกตดิวัวร์ และแอฟริกาใต้ ในขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมีปริมาณ 8.12 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2,171 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 20 ตลาดหลักได้แก่ จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน และมาเลเซีย

โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์จากข้าว และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2559 โดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายลู่ทางการส่งออกสินค้าข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าว และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยสู่ตลาดโลก อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สินค้าเกษตรของไทย มีผู้ซื้อผู้นำเข้าจากต่างประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมเจรจาธุรกิจจำนวนเกือบ 300 ราย ผู้ประกอบการผู้ส่งออกไทยที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการจำนวน 112 บริษัท แบ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวจำนวน 73 บริษัท และผู้ส่งออกมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจำนวน 39 บริษัท ประกอบด้วย ผู้ผลิตข้าว มันสำปะหลัง เส้นก๋วยเตี๋ยว เครื่องดื่มจากข้าว ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์สปา ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น

อนึ่ง นอกจากการจับคู่ทางธุรกิจแล้วผู้ซื้อผู้นำเข้าจากต่างประเทศจะได้เยี่ยมชมบริษัท ธนสรรค์ไรซ์ จำกัด จังหวัดชัยนาท บริษัท ไทยควอลิตี้สตาร์ช จำกัด และลานมันชัยเรืองกิจ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานข้าวและมันสำปะหลังไทย ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์ศักยภาพของข้าวและมันสำปะหลังไทย นำไปสู่การขยายลู่ทางการส่งออกสู่ตลาดโลก

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 14 พ.ย. 2559 เวลา : 14:23:04

03-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 3, 2020, 5:55 pm