ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์เตรียมร่วมประชุม รมต.เอเปค มุ่งส่งเสริม SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ


 


ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ (นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง) จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 28 และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 17–20 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ซึ่งมีหัวข้อหลักของการประชุมปีนี้ที่สาธารณรัฐเปรูเป็นเจ้าภาพ คือ “การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและการพัฒนามนุษย์”

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หนึ่งในผลงานที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในเอเปคปีนี้ คือ ผลการศึกษาการจัดทำเขตการค้าเสรีของเอเชีย-แปซิฟิก หรือที่เรียกว่าเอฟแทป ซึ่งสมาชิกได้ร่วมมือกันจัดทำอย่างแข็งขันตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลจากผลการศึกษาดังกล่าวจะนำมาใช้เป็นแนวทางสำหรับการจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างเขตเศรษฐกิจเอเปคต่อไป ทั้งนี้ การจัดทำเขตการค้าเสรีเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งของเอเปคและตั้งเป้าให้เป็นความตกลงที่ครอบคลุมและมีมาตรฐานสูง นอกจากนี้ เอเปคยังเล็งเห็นบทบาทของภาคบริการที่จะเป็นจักรกลสำหรับการเจริญเติบโตในอนาคต และตระหนักถึงความจำเป็นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการ จึงได้จัดทำแผนการทำงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคบริการของเอเปคภายในปี 2025 ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์ที่สำคัญของปีนี้
 

นายวินิจฉัย กล่าวว่า ในส่วนของไทย จะผลักดันเรื่องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าโลกได้อย่างมั่นคง โดยไทยเองคำนึงถึงบทบาทที่สำคัญของ SMEs ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และส่งเสริมให้ SMEs นำเทคโนโลยีมาใช้งาน รวมทั้งจะได้มีโอกาสเน้นย้ำถึงการที่ไทยกำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมฯ จะมีโอกาสที่จะได้พบหารือกับผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและขยายการค้าระหว่างกันให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

นายวินิจฉัย กล่าวทิ้งท้ายว่า “เอเปคเป็นกรอบความร่วมมือที่ตั้งอยู่บนการดำเนินการอย่างสมัครใจ และให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างขีดความสามารถและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิก ทำให้เอเปคเป็นเวทีที่ช่วยผลักดันประเด็นการค้าการลงทุนให้มีความคืบหน้า และเอเปคมีแนวทางที่จะร่วมมือกันต่อไปเพื่อทำให้การค้าและการลงทุนในภูมิภาคมีความสะดวกและเสรียิ่งขึ้น”

เอเปคเป็นกรอบความร่วมมือของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก[1] เป็นกลุ่มคู่ค้าที่สำคัญของไทย โดยระหว่างเดือน ม.ค. – ก.ย. 2559 การค้าของไทยกับกลุ่มเศรษฐกิจเอเปคมีมูลค่า 211,601.60 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 69.83 ของการค้ารวมของไทย เป็นการส่งออก 108,757.82 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 67.78 และการนำเข้า 102,843.77 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 72.15


[1] ประกอบด้วย สมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ คือ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัว-นิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา


 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 15 พ.ย. 2559 เวลา : 10:46:50

15-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 15, 2020, 2:23 am