ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญชั่วคราว ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว


 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญชั่วคราวพุทธศักราช2557 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว

16 ม.ค.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พุทธศักราช 2560 โดยเป็นการแก้ไขในมาตรา 1, 2, 3, และมาตรา 4 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ ดังนี้ 

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 16 ม.ค. 2560 เวลา : 13:21:39

29-02-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ February 29, 2020, 8:05 pm