ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมเจ้าท่า ลดราคาค่าโดยสาร "เรือด่วนเจ้าพระยา-คลองแสนแสบ" 1 บาท ส่วนเรือข้ามฟาก ลด 0.50 บาท มีผล 3 ก.ย.นี้


กรม เจ้าท่า ประกาศปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล เนื่องจากน้ำมันดีเซลขายปลีกอัตราราคาลิตรละ 24.69 บาท/ลิตร ซึ่งราคาน้ำมันดีเซล มีราคาต่ำกว่า 25.01 บาท/ลิตร ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการฯ ติดต่อกัน 10 วัน กรมเจ้าท่า จึงประกาศปรับลดอัตรา ค่าโดยสารให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการฯ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยเรือด่วนเจ้าพระยา และเรือโดยสารคลองแสนแสบ ปรับลดราคาลง 1 บาท ทุกระยะทาง เรือโดยสารข้ามฟาก ปรับลดราคา 0.50 บาท ส่งผลให้ค่าโดยสารใหม่เป็นดังนี้?

  ?เรือด่วนเจ้าพระยา ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 21.01-25.00 บาท/ลิตร

  1. เรือประจำทาง ?อัตราค่าโดยสารไม่เกิน??8-10-12 (ตามระยะ)?(บาท/คน)
  2. เรือด่วนพิเศษ ธงส้ม ?อัตราค่าโดยสารไม่เกิน ? 14???(บาท/คน)
  3. เรือด่วนพิเศษ ธงเหลือง ?อัตราค่าโดยสารไม่เกิน? 19???(บาท/คน)
  4. เรือด่วนพิเศษ ธงเขียว ?อัตราค่าโดยสารไม่เกิน??12-19-31 (ตามระยะ) ?(บาท/คน)

  เรือโดยสารในคลองแสนแสบ ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 21.01-25.00 บาท/ลิตร อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 8-10-12-14-16-18 (ตามระยะ) (บาท/คน) ?

  ?เรือโดยสารข้ามฟาก ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 21.01-25.00 บาท/ลิตร

  1. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 1? ( นนทบุรี-บางศรีเมือง, ท่าช้าง-วังหลัง, ท่าช้าง-วัดระฆัง, วังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ, วังหลัง-มหาราช และ ราชวงศ์-ดินแดง ) ?????อัตราค่าโดยสารไม่เกิน? 3 ?(บาท/คน)
  2. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 2 ( โอเรียลเต็ล-วัดสุวรรณ และ ท่าเตียน-วัดอรุณ )??อัตราค่าโดยสารไม่เกิน ?3.50 ?(บาท/คน)
  3. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 3 ( สี่พระยา-คลองสาน )?????อัตราค่าโดยสารไม่เกิน ?4 ?(บาท/คน)
   4. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 4 ( พระสมุทรเจดีย์-วิบูลย์ศรี และ สะพานตากสิน(สาทร) ฝั่งพระนคร-ฝั่งธนบุรี ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน ?5? (บาท/คน)
  5. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 5 ( ปากคลองตลาด-วัดกัลยาณมิตร-วัดกุฎีจีน )??อัตราค่าโดยสารไม่เกิน ?5.50? (บาท/คน)

 

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 ส.ค. 2560 เวลา : 11:03:45

02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 1:18 pm