ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ร.10 โปรดเกล้าฯอัญเชิญพระราโชวาทในหลวง ร.9 "ส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย'"


วันนี้ (23 มี.ค.2562) โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ออกประกาศสำนักพระราชวังความว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เลขาธิการพระราชวังอัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทาน ไว้ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 6 ณค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวันพฤหัสที่ 11 ธันวาคมพุทธศักราช 25 32 ความตอนหนึ่งว่า 
 
"ขอให้ทราบถึงสิ่งสำคัญในการปกครองไว้ว่าในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี  หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้"

ทั้งนี้ ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนในชาติ ตลอดจน ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ทั้งข้าราชการพลเรือนทหารและตำรวจ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงของประเทศชาติและบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน ได้ทบทวนและตระหนักถึงพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานไว้ ด้วยทรงมีความห่วงใยในความมั่นคงของประเทศชาติ ความรู้สึกและความสุขของประชาชนจึงได้พระราชทานเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และเป็นการเตือนสติให้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความสมานสามัคคีความมั่นคงของชาติบ้านเมืองและความสุขของประชาชนเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงรักและทรงห่วงในชาติบ้านเมืองและประชาชนมาโดยตลอด
 

 


บันทึกโดย : วันที่ : 23 มี.ค. 2562 เวลา : 23:45:44

05-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 5, 2020, 4:56 am