แฟชั่น-เดินทาง-กินดื่ม-เที่ยว
การบินไทยทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์ พร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับการกลับมาให้บริการเที่ยวบินสู่ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการเที่ยวบินแรกสู่ฟุกุโอกะ พร้อมจัดกิจกรรม "To Celebrate The Reopening Flight of Fukuoka" ต้อนรับการกลับมาให้บริการเส้นทางบิน กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ และมอบของที่ระลึกให้ผู้โดยสาร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ซึ่งการกลับมาทำการบินดังกล่าว เป็นการรองรับปริมาณการเดินทางท่องเที่ยว และเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภูมิภาคคิวชู ประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศไทยและทั่วโลก อย่างสะดวกสบาย โดยได้รับเกียรติจาก นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุกุโอกะ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้โดยสาร พร้อมแขก ผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมงาน ณ สนามบินนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

 
 
การบินไทยทำการบินเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ฟุกุโอกะ ทุกวัน ดังนี้

• เที่ยวบินที่ ทีจี 648 เส้นทาง กรุงเทพฯ - ฟุกุโอกะ ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 01.00 น. ถึงฟุกุโอกะ เวลา 08.10 น. (เวลาท้องถิ่น)

• เที่ยวบินที่ ทีจี 649 เส้นทาง ฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ ออกจากฟุกุโอกะ เวลา 14.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.00 น.* (*ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565)

 
 
ผู้โดยสารสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดตารางบิน พร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่ เว็บไซต์ thaiairways.com สำนักงานขายการบินไทย และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือที่อีเมล contact@service.thaiairways. com

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 พ.ย. 2565 เวลา : 12:12:43

03-03-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555