ข่าวประชาสัมพันธ์
โอกาสมาถึงแล้ว! เปิดรับสมัครสรรหา รองผู้ว่าการ กยท. จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจยื่นใบสมัครด่วน วันนี้ - 26 มี.ค. 67


การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นักบริหารระดับ 10) จำนวน 1 อัตรา สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 มี.ค. 67 เปิดโอกาสก้าวสู่การบริหารงาน เพื่อพัฒนาวงการยางพาราร่วมกัน

 
กยทได้กำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร สามารถปฏิบัติงานให้แก่ กยท. ได้เต็มเวลา โดยต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ซึ่งสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ กยท. กำหนด นอกจากนี้ กยท. ยังได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรองผู้ว่าการฯ โดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่สามารถกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินงานของ กยท. รวมถึงมีความรู้ในการบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมการเกษตร ตลาดยางพารา หรือตลาดสินค้าเกษตร ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติอื่นๆ ที่กำหนดเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์การรับสมัครได้จากประกาศคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นักบริหาร 10) บนเว็บไซต์ของ กยท. (www.raot.co.th)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร โดยนำมายื่นด้วยตนเอง หรือจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ 67/25 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 26 มีนาคม 2567 (โดย กยท. จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 02 433 2222 ต่อ 141

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 00 0000 เวลา : 19:07:06
27-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 27, 2024, 1:54 pm