การค้า-อุตสาหกรรม
กรมพัฒนาธุรกิจฯ ใช้ Soft power "อาหารไทย" ขับเคลื่อนตลาดการท่องเที่ยว ชูอัตลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย เปิดรับสมัครร้านอาหารไทยทั่วประเทศ รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT การันตีมาตรฐานร้านอาหารไทยมีคุณภาพ


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เฟ้นหาร้านอาหารไทยรายใหม่ทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตราสัญลักษณ์ Thai SELECT การันตีมาตรฐานร้านอาหารไทยมีคุณภาพ ทั้งรสชาติและการบริการ ใช้ Soft power “อาหารไทย” ขับเคลื่อนตลาดการท่องเที่ยว ชูอัตลักษณ์ พร้อมเผยแพร่ความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย เปิดรับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2567

 
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อาหารไทยเป็นหนึ่งใน Soft Power ของไทยที่มีความโดดเด่น มีพลัง และโด่งดังไกลไปทั่วโลก ชาวต่างชาติส่วนหนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทย เพื่อลองลิ้มชิมรสชาติอาหารไทย ประกอบกับธุรกิจร้านอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้เติบโตตาม ส่งผลให้แนวโน้มอัตราการใช้จ่ายด้านอาหารของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยเพิ่มสูงขึ้น

จากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดัน “Soft Power” ให้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคธุรกิจ รวมถึงธุรกิจร้านอาหารไทยที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ขานรับนโยบายดังกล่าวโดยเร่งส่งเสริมและยกระดับร้านอาหารไทยในประเทศไทยให้เป็น “Soft Power” ภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT มาเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี เพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมกับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งด้านรสชาติต้นตำรับไทยแท้ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย การใช้วัตถุดิบคุณภาพ มีความสะอาด บรรยากาศดี และได้รับบริการที่ดี ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ภายใต้สโลแกน อาหารไทย ต้อง Thai SELECT

 
ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสทางการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับร้านอาหาร Thai SELECT โดยคัดสรรและมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้ร้านอาหารไทยที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิประโยชน์และโอกาสทางตลาดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ช่วยกระตุ้นยอดขาย ผ่านแคมเปญต่างๆ ที่มีกระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยในปีนี้ กรมฯ ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้ประกอบการร้านอาหารไทยรายใหม่ทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแบรนด์ Thai SELECT โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค. 67 ที่ Facebook fanpage : Thaiselectthailand และเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

สำหรับคุณสมบัติของผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่สนใจสมัครเข้ารับตราสัญลักษณ์ฯ ประกอบด้วย (1) เปิดให้บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน (2) เป็นร้านอาหารที่มีจำนวนที่นั่งภายในร้านไม่ต่ำกว่า 30 ที่นั่งและมีพนักงานให้บริการ (3) มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายการอาหารทั้งหมด (4) สภาพแวดล้อมสะอาด ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม และ (5) ร้านที่มีมากกว่า 1 สาขา แต่ละสาขาต้องแยกยื่นขอเข้ารับการประเมินฯ เพื่อรับตราสัญลักษณ์ฯ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่เข้มข้นใน 5 ด้าน คือ (1) ด้านรสชาติและลักษณะอาหารไทย (2) ด้านวัตถุดิบและรายการอาหาร (3) ด้านสุขอนามัย (4) ด้านบรรยากาศและการตกแต่งร้านอาหาร และ (5) ด้านคุณภาพการบริการ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกร้านอาหาร Thai SELECT และให้คำแนะนำแก่ร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อต่อยอดสู่การส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสากล ทั้งนี้ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT แล้ว จะมีอายุการใช้ตราสัญลักษณ์เป็นเวลา 3 ปี และสามารถสมัครต่ออายุตราสัญลักษณ์ได้อีกคราวละ 3 ปี Soft Power เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้โน้มน้าวและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าในหลายประเทศหลากหลายรูปแบบ อาทิ อาหาร ศิลปะ หรือความบันเทิง การผลักดันอาหารไทยให้กลายเป็น Soft Power ที่สำคัญจะช่วยสร้างจุดขายและสร้างโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

ปัจจุบันมีร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 370 ร้าน แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 59 ร้าน ภาคเหนือ 68 ร้าน ภาคกลาง 81 ร้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 69 ร้าน ภาคใต้ 67 ร้าน และภาคตะวันออก 26 ร้าน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2567)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์ 0-2547-5954 e-Mail : thaiselectdbd@gmail.com และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 09 เม.ย. 2567 เวลา : 19:27:17
29-05-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 29, 2024, 7:20 pm