การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
ดวงจันทร์ทอแสงนวลใย สสวท. จุดประกายความเข้าใจ "ข้างขึ้น ข้างแรม เกิดขึ้นได้อย่างไร"


 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พาจุดประกายความเข้าใจให้ชั้นเรียนรับเปิดเทอมกับสื่อการสอน วีดิทัศน์ “ข้างขึ้น ข้างแรม เกิดขึ้นได้อย่างไร” ตัวอย่างกิจกรรมการสอนที่คุณครูสามารถสร้างได้ด้วยอุปกรณ์ง่าย ๆ หาได้รอบ ๆ ตัว คือ ลูกปิงปอง ไม้บรรทัด กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี และเทปใส  ให้แนวทางการสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายการเกิดข้างขึ้น ข้างแรม หาคำตอบให้ชั้นเรียนด้วยความเข้าใจผสานรอยยิ้ม ตรงตามเนื้อหาหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ สสวท. คลิกที่คลังความรู้ SciMath สสวท. https://www.scimath.org/video-science/item/9486-2018-11-22-08-22-15

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 22 พ.ค. 2567 เวลา : 14:45:55
17-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 17, 2024, 8:38 am