การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับบริดจสโตน จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์(สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตฯ) ในวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดรับสมัครรุ่นที่ 384 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 14 มิถุนายน 2567 ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย


นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกร่วมกับ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับรถยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและสร้างความตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย โดยรุ่นที่ 384 จะจัดอบรมในวันที่ 15 -16 มิถุนายน 2567 ผู้สนใจเข้าอบรมต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อน สามารถสมัครด้วยตัวเองได้ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 ณ กรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 พร้อมหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน และต้องสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าออกบัตร) ทั้งนี้ การอบรมจะจัดขึ้นที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร เท่านั้น

 
เนื้อหาของหลักสูตรการอบรม วันเสาร์ ผู้ขับขี่จะได้รับความรู้ด้านกฎหมายจราจร วินัยจราจร มารยาทในการขับรถ เทคนิคการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตามหลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบก และทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) วันอาทิตย์ ทดสอบขับรถ ในสนามขับรถมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไป ตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ กรณีที่ผ่านการอบรม ทดสอบ จะได้รับใบอนุญาตขับรถ และมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ 205 บาท

ตารางการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ มีดังนี้

รุ่นที่ 384 รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 จัดอบรมในวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2567

รุ่นที่ 385 รับสมัครวันที่ 14 สิงหาคม – 13 กันยายน 2567 จัดอบรมในวันที่ 14 – 15 กันยายน 2567

รุ่นที่ 386 รับสมัครวันที่ 9 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2567 จัดอบรมในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2567

ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานใบอนุญาตขับรถ ส่วนใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 โทร 0 2271 8888 ต่อ 4201 หรือ โทรสายด่วนกรมการขนส่งทางบก 1584

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 พ.ค. 2567 เวลา : 15:04:36
17-06-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 17, 2024, 7:06 am