แบงก์-นอนแบงก์
ttb มุ่งเป้าช่วยให้ลูกค้าธุรกิจและ SME ก้าวผ่าน 4 ความท้าทายโลกธุรกิจ ตั้งเป้าปี66 รายได้ค่าธรรมเนียมโต 12% สินเชื่อโต 3%


 
ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี มุ่งมั่นการเป็นธนาคารพันธมิตรที่พร้อมเคียงข้างลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอี ให้สามารถก้าวผ่าน 4 ความท้าทายในโลกธุรกิจปัจจุบัน ตอกย้ำพันธกิจให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง ผ่านผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้าง The Next REAL Change สำหรับลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอี ปี 2566 ด้วยกลยุทธ์และเป้าหมายที่พร้อมสนับสนุนลูกค้าธุรกิจ ทั้งด้านการทำธุรกิจด้วยวิถี ESG การปรับตัวสู่ดิจิทัล สงครามแย่งคน และความท้าทายของโลกการค้าระหว่างประเทศ โดยตั้งเป้ารายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตมากกว่า 12%  หรือ 4,000 ล้านบาท สินเชื่อธุรกิจเติบโต 3% และเงินฝากจากบัญชีเพื่อทำธุรกรรมเติบโต 10% เป็น 85% ของเงินฝาก


 
นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เปิดเผยว่า จากการสนับสนุนลูกค้าในด้านต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และดิจิทัลโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอีมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเปิดตัวบัญชี ttb multi-currency การพัฒนา Digital Supply Chain Solutions และ ttb business one ธนาคารดิจิทัลเพื่อโลกธุรกิจ จนได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ ต่อเนื่องในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้คุณภาพสินเชื่อดีขึ้น เงินฝากจากบัญชีเพื่อทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียม มีการเติบโตสูงขึ้นกว่า 10% และมีจำนวนลูกค้าธุรกิจที่มาใช้ดิจิทัลแบงก์กิ้ง มากขึ้นกว่า 54% ในปี 2565

ปัจจุบัน ทีเอ็มบีธนชาต ตระหนักว่าผู้ประกอบการธุรกิจไม่ว่าขนาดใหญ่หรือเล็ก กำลังเผชิญอยู่ในโลกธุรกิจ ทำให้ธนาคารมุ่งเน้นการอยู่เคียงข้างและพร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอี สามารถก้าวผ่านความท้าทาย 4 ด้าน ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการ ดิจิทัลโซลูชัน และองค์ความรู้  ดังต่อไปนี้

ความท้าทายที่ 1 : กระแสความยั่งยืนที่กระทบต่อธุรกิจทั้งโลก (Impact of ESG)
 
จากปัจจุบันที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับภาวะสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของโลก โดยพบว่าความเสี่ยงที่คุกคามที่สุดที่ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกมองในอีก 10 ปีข้างหน้า คือ ความเสี่ยงเรื่องสิ่งแวดล้อม แม้แต่ผู้บริโภคและพนักงานทั่วโลกก็ต่างให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG และพร้อมจะสนับสนุนสินค้าและอยากทำงานในบริษัทที่ยึดมั่นพันธกิจในเรื่อง ESG มากขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่าบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่อง ESG มีการเติบโตได้ดีแม้ในช่วงโควิด-19 และมีความสามารถในการระดมทุนได้ต่ำกว่า บริษัทที่ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องดังกล่าว


 
ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทาง ทีเอ็มบีธนชาต ได้เล็งเห็นว่าลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะลงทุนในเรื่อง ESG มากขึ้น ทางธนาคารจึงตั้งเป้าที่จะสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวและสีฟ้า (Green and Blue Loan) ภายใน 5 ปีในวงเงินกว่า 50,000 ล้านบาท นอกจากนั้นยังได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้กับธุรกิจที่สามารถบรรลุ KPI ของ ESG ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ภายใต้ผลิตภัณฑ์ Sustainability Linked Loan และ Sustainability Linked Derivatives  และในส่วนของลูกค้าเอสเอ็มอี ธนาคารมีแผนการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว พร้อมตั้งเป้าที่จะสนับสนุนสินเชื่อ วงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท ภายใน 5 ปี ภายใต้ Transformation Loan Supply Chain Solutions และ Refinance Program 

ความท้าทายที่ 2 : การปรับตัวของธุรกิจในยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

 
ตลอดระยะเวลาในช่วง 2- 3 ปีที่ผ่านมา จะพบว่ามีเทคโนโลยีจำนวนมากที่ทำให้การดำเนินชีวิตและธุรกิจเปลี่ยนไป โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 ซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิด Digital Adoption รวดเร็วมากขึ้น จากสถิติต่าง ๆ ที่ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปรับตัวเรื่องเทคโนโลยีเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมโมบายแบงก์กิ้ง เป็นอันดับหนึ่งของโลก ในปี 2564 อีกทั้งความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานประเทศที่จะรองรับการทำธุรกรรมทางด้านดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น PromptPay  PromptBiz และการยืนยันตัวตนทางออนไลน์  

จากความพร้อมเหล่านี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ ที่ต้องปรับการดำเนินงานให้เป็นดิจิทัล เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการแข่งขัน ทีเอ็มบีธนชาต ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงพัฒนาการบริหารจัดการธุรกรรมการเงินด้วยโซลูชันครบวงจร (Cash Management Solutions) ที่ครอบคลุมและแตกต่าง รองรับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการบริหารสภาพคล่อง ด้วยฟีเจอร์ที่โดดเด่นและตอบโจทย์ โดยสามารถจัดการทั้งเงินและเอกสารสู่ระบบดิจิทัลได้ทั้งหมด ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย ก็ต่างได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องของการลดเวลาและขั้นตอน ได้เงินเร็ว ตรวจสอบสถานะได้ ทำให้การบริหารสภาพคล่องได้ประโยชน์สูงสุด โดยตั้งเป้าในปี 2566 ว่า จำนวนลูกค้าที่ใช้ดิจิทัลจะเติบโตขึ้น 20% ปริมาณการทำธุรกรรมผ่านดิจิทัลเติบโตขึ้น 30% และยอดธุรกรรมผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มมีสูงถึง 52 ล้านธุรกรรม หรือคิดเป็น 96% ของธุรกรรมทั้งหมด 

ความท้าทายที่ 3 : สงครามการแย่งคน (Talent War)
 
ปัจจุบันหนึ่งในปัญหาที่ผู้ประกอบการธุรกิจประสบเป็นอย่างมาก คือการขาดแคลนพนักงานที่มีทักษะและความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ต้องการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร ก็จะมีต้นทุนในการดูแลพนักงานที่สูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการกลุ่ม การจ่ายเบี้ยประกัน และการจะลงทุนระบบ HR 

 
ทีเอ็มบีธนชาต เข้าใจในปัญหาเหล่านี้ และต้องการสนับสนุนให้ธุรกิจเอสเอ็มอี สามารถดูแลสวัสดิการพนักงานให้มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นได้แบบครบวงจร จึงได้พัฒนา โซลูชันบริการการจ่ายเงินเดือนและดูแลสวัสดิการพนักงานแบบครบวงจร (ttb payroll plus) ที่ครอบคลุมชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นของพนักงาน รวมถึง Digital HRM  ที่กำลังจะเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถบริหารจัดการงานบุคคลได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ บันทึกเวลาเข้าออกงาน ส่งใบลา และเบิกค่าใช้จ่ายเป็นต้น

ความท้าทายที่ 4 : ความท้าทายของการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Challenges)

 
จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งขั้วทางการเมือง สงคราม การชะลอตัวของเศรษฐกิจ และอื่น ๆ จนนำไปสู่ความผันผวนที่สูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะสกุลเงินดอลลาร์ที่เป็นสกุลหลักในการค้าขายของไทยที่มากถึง 77.4% 

ทีเอ็มบีธนชาต เข้าใจและตระหนักดีว่า ทุก 1% ของความผันผวนที่สูงขึ้น คือทุก 1% ของความเสี่ยงที่กำไรของผู้ประกอบธุรกิจจะลดลง ธนาคารจึงได้พัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ในการจัดการเรื่องความผันผวน ด้วยบริการ ttb local currency ที่จะช่วยลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสกุลเงินท้องถิ่นที่เป็นคู่ค้าหลักของประเทศไทย นอกจากนั้นยังเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความเสี่ยง ด้วย Pro Rata Forward สำหรับเงินสกุลท้องถิ่น โดยเฉพาะสกุลเงินหยวน ซึ่งถือเป็นธนาคารแรกและธนาคารเดียวที่ทำได้ นอกจากนั้นยังได้ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ทำให้ธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่ง่าย ไม่ว่าจะเป็น ttb multi-currency account หรือบัญชีบริหารหลายสกุลเงิน และยังมีบริการการเชื่อมต่อระบบของลูกค้ากับธนาคาร (Host to Host)  และมีออนไลน์แพลตฟอร์มที่รองรับการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน การเปิด L/C หรือการเบิกใช้สินเชื่อ

“นอกเหนือจากโซลูชันของผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่เราจะช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าก้าวผ่านความท้าทายต่าง ๆ แล้ว ธนาคารยังคงมีการให้องค์ความรู้เพื่อให้ตระหนักและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนา หรือการให้ความรู้ผ่านโซเชียลมีเดีย ผ่านโครงการ finbiz by ttb เพราะทีเอ็มบีธนชาต ตั้งใจจะสร้าง The Next REAL Change ให้ลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอี สามารถเติบโตแบบยั่งยืนได้อย่างแท้จริง” นายศรัณย์ กล่าวสรุป

ซึ่งทีเอ็มบีธนชาติ ตั้งเป้าแผนธุรกิจปี 2566 มีรายได้ค่าธรรมเนียมเติบโตมากกว่า 12%  หรือ 4,000 ล้านบาท สินเชื่อธุรกิจเติบโต 3%  คิดเป็นการปล่อยสินเชื่อ 1.5 ล้านบาท (มี Risk Cost ลดลงจาก 1.2% เป็น 0.9%) และเงินฝากจากบัญชีเพื่อทำธุรกรรมเติบโต 10% เป็น 85% ของเงินฝาก 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 24 มี.ค. 2566 เวลา : 16:47:52
24-05-2024
เบรกกิ้งนิวส์
1. ตลาดหุ้นปิด (23 พ.ค.67) ลบ 2.99 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,367.84 จุด

2. ประกาศ กปน.: ด่วน!!! คืนวันพรุ่งนี้ 24 พ.ค. 67 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนประชาธิปก

3. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า (23 พ.ค.67) ลบ 0.36 จุดดัชนีอยู่ที่ 1,370.47 จุด

4. MTS Gold คาดราคาทองคำจะมีแนวรับอยู่ที่ระดับ 2,350 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 2,390 เหรียญ

5. ตลาดหุ้นไทยเปิด (23 พ.ค.67) ลบ 2.59 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,368.24 จุด

6. ดาวโจนส์ปิดร่วง 201.95 จุด หลังเฟดเผยรายงานการประชุม-จับตาผลประกอบการ Nvidia

7. ทองปิดร่วง $33 นลท.ขายทำกำไร-กังวลเฟดตรึงดอกเบี้ยสูง

8. ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 36.45-36.65 บาท/ดอลลาร์

9. ทองเปิดตลาด (23 พ.ค. 67) ร่วงลง 450 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 41,600 บาท

10. ค่าเงินบาทเปิดวันนี้ (23 พ.ค.67) อ่อนค่าลง ที่ระดับ 36.50 บาทต่อดอลลาร์

11. อุตุฯ เตือน "กรุงเทพปริมณฑล และทุกภาคทั่วไทย" ฝนฟ้าคะนอง กระหน่ำ 80% เว้นภาคใต้ 60% คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

12. ทองเปิดตลาด (22 พ.ค.67) ปรับขึ้น 150 บาททองรูปพรรณ ขายออก 42,150 บาท

13. อุตุฯเตือน "กรุงเทพปริมณฑล และทุกภาค" ฝนฟ้าคะนอง วันนี้ 80% เว้น ภาคใต้ 60-70% คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

14. ตลาดหุ้นปิด (21 พ.ค.67) ลบ 7.87 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,370.83 จุด

15. ประกาศ กปน.: 27 พ.ค. 67 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนศรีนครินทร์ตัดถนนหนามแดง-บางพลี

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 24, 2024, 4:58 am