ข่าวซีเอสอาร์-เอชอาร์ ทั้งหมด
1. อาสาอาคเนย์พร้อมพนักงานสาขาลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ | อ่านต่อ..
 
2. EXIM BANK มอบลวดเย็บกระดาษที่ใช้แล้วแก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล | อ่านต่อ..
 
3. กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องช่วยหายใจอย่างต่อเนื่อง | อ่านต่อ..
 
4. ไทยประกันชีวิตมอบข้าวสารให้ผู้ประสบภัยภาคใต้ | อ่านต่อ..
 
5. กรุงไทย มอบเงิน จำนวน 15 ล้านบาท ให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | อ่านต่อ..
 
6. BKI มอบหม้อหุงข้าวช่วยพี่น้องชาวใต้ | อ่านต่อ..
 
7. ไทยประกันชีวิตส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กไทย สร้างสนามเด็กเล่นในธรรมชาติ | อ่านต่อ..
 
8. ไทยสมุทรประกันชีวิตนำทีมงานขาย ร่วมมอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม | อ่านต่อ..
 
9. ไทยประก้ันชีวิต จ่ายสินไหมนักบินเครื่องบินตก | อ่านต่อ..
 
10. ไทยประกันชีวิตส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กไทย สร้างสนามเด็กเล่นในธรรมชาติ เพิ่มพัฒนาการทั้งด้าน IQ และ EQ | อ่านต่อ..
 
11. ธนาคารกรุุงไทยจัดทำถุงเยียวยาเพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้ | อ่านต่อ..
 
12. TOG มอบของขวัญปีใหม่แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด | อ่านต่อ..
 
13. ไทยประกันช่ีวิต "ปันไออุ่น" | อ่านต่อ..
 
14. เทสโก้ โลตัส โบรคเกอร์ประกันภัย จับมือ คปภ. ร่วมใจช่วยชาวนาไทย มอบข้าวสารแก่ประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 | อ่านต่อ..
 
15. วิริยะประกันภัย ส่งเสริมสุขอนามัยเด็กไทย รวมพลังจิตอาสา ปันสุข ปลดทุกข์ให้น้อง | อ่านต่อ..
 
16. กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ร่วมผูกปิ่นโตข้าวอินทรีย์ สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน | อ่านต่อ..
 
17. กรุงศรีผนึกมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงสืบสานพระราชดำริสร้างความยั่งยืนในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ | อ่านต่อ..
 
18. เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงินสนับสนุน สมาคมศิษย์เก่าเมตตาศึกษา | อ่านต่อ..
 
19. ไทยประกันชีวิต "ทำดีเพื่อพ่อ" | อ่านต่อ..
 
20. ออมสิน-ธรรมศาสตร์โมเดล เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับวิถีไทย | อ่านต่อ..
 
21. ทิพยประกันภัย สนับสนุนโครงการ "Village to the World" ปฎิบัติการเพิ่มคุณค่า ยกระดับท่องเที่ยวชุมชน | อ่านต่อ..
 
22. วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนสมาคมธรรมศาสตร์ฯ จัดเดิน-วิ่ง การกุศลฯ | อ่านต่อ..
 
23. "รวมพลังน้ำใจ เพื่อน้องที่ห่างไกล" กิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยสมาคมชาวบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ | อ่านต่อ..
 
24. "กรุงเทพประกันภัย"สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษา | อ่านต่อ..
 
25. 70 ปี กรุงเทพประกันภัยมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลทั่วทุกภูมิภาค | อ่านต่อ..
 
  << Back Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Next Page >>
12-04-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 12, 2021, 8:35 am